Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verdenkt leverancier fokstiersperma van misbruik machtspositie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na onderzoek rapport opgemaakt tegen CR Delta VRV Holding B.V., dat via dochtermaatschappij Holland Genetics B.V. veruit de grootste leverancier van fokstiersperma aan veehouders in Nederland is. De NMa vermoedt dat CR Delta misbruik maakt van haar economische machtspositie op de markt voor fokstiersperma. Zij doet dit door via een drietal kortingsregelingen de veehouders voor de afname van fokstiersperma sterk aan zich te binden. Dit heeft tot gevolg dat de concurrentie op onrechtmatige wijze buitenspel wordt gezet.

Bedrijven met een economische machtspositie hebben volgens de Mededingingswet een bijzondere verantwoordelijkheid omdat zij, in tegenstelling tot andere bedrijven, in staat zijn de marktomstandigheden sterk te beïnvloeden of zelfs te manipuleren. Net als andere bedrijven mogen zij de concurrentiestrijd aangaan op basis van prijs, kwaliteit en service van hun producten en diensten. Zij mogen echter hun sterke positie niet misbruiken om op een andere manier de concurrentie uit te schakelen. Met de diverse kortingen die CR Delta de veehouders biedt, worden zij, wat betreft de afname van al hun fokstiersperma bij CR Delta, sterk tot getrouwheid aangezet. Concurrerende leveranciers van fokstiersperma wordt hiermee de toegang tot veehouders verhinderd. Zij worden hiermee belemmerd in hun commerciële mogelijkheden.

De NMa heeft vastgesteld dat CR Delta een economische machtspositie heeft op de markt voor het aanbieden van fokstiersperma aan de Nederlandse veehouders. Het marktaandeel van CR Delta is met circa 80% vele malen groter dan het gezamenlijk marktaandeel van haar concurrenten.

CR Delta biedt veehouders een drietal kortingsregelingen aan: 1)een kwantumkorting - bij het bereiken van een bepaalde omzetdrempel wordt een korting toegekend die wordt berekend over het totale jaarlijkse aankoopbedrag aan fokstiersperma bij CR Delta. Deze korting wordt vervolgens verrekend met de aankopen van fokstiersperma in het opvolgende jaar; 2)een regeling klantentrouw - afnemers die 90% van hun totale jaarlijkse behoefte aan fokstiersperma bij CR Delta afnemen, krijgen een korting op het totale jaarlijkse aankoopbedrag aan fokstiersperma.

Indien zij zich voor hun totale behoefte uitsluitend bij CR Delta bevoorraden krijgen zijn een hogere korting; 3) een testerskorting - de veehouder met een testovereenkomst die proefstiersperma bij CR Delta afneemt, krijgt automatisch een korting van 10% op de aankoop van fokstiersperma toegekend. Deze kortingsregelingen hebben een sterk klantenbindend effect. Hiermee wordt het voor de veehouder onaantrekkelijk gemaakt om gebruik te maken van de producten van andere aanbieders van fokstiersperma. Het gehele stelsel van kortingen versterkt dit effect.

Omdat de NMa een redelijk vermoeden heeft dat CR Delta met het hanteren van deze kortingsregelingen misbruik maakt van haar machtspositie, heeft de NMa rapport opgemaakt tegen deze onderneming. De periode waarin de overtreding volgens de NMa heeft plaatsgevonden loopt van 1 september 2001 tot heden. Overigens heeft CR Delta de regeling klantentrouw ingetrokken nadat de NMa een onderzoek hiernaar is gestart.