Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verdenkt apotheken in Tilburg van beperken concurrentie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vermoedt dat zevenentwintig apotheken (Coöperatieve apotheken Midden-Brabant) in en om Tilburg de concurrentie beperken. Zij doen dit doordat zij samen een poliklinische apotheek (een openbare apotheek op het terrein van een ziekenhuis in Tilburg) hebben opgericht en beheren. De apotheken beperken hiermee de onderlinge concurrentie die tussen apotheken toch al gering is. Daarnaast is de NMa van oordeel dat het samenwerkingsverband van de apotheken via de oprichting en exploitatie van deze poliklinische apotheek, een drempel opwerpt voor nieuwkomers om toe te treden tot de markt voor de distributie van geneesmiddelen. De NMa heeft daarom tegen deze apotheken rapport opgemaakt.

De oprichting van poliklinische apotheken wordt door de overheid gestimuleerd met als doel de marktmacht (monopolievorming) van apotheken te doorbreken en concurrentie tussen apotheken te bevorderen. Het initiatief van het merendeel van de apotheken (27 van de 36) in en om Tilburg voorkomt dat de door de overheid beoogde concurrentie van de grond komt. De NMa vermoedt dat het doel en effect van de gezamenlijke apotheek er juist op gericht zijn om concurrentie door een potentiële nieuwkomer te voorkomen en om de bestaande verhoudingen te bevriezen. Daarnaast biedt de samenwerking de apotheken de gelegenheid hun bedrijfsvoering onderling met elkaar te bespreken en hun individuele gedrag op elkaar af te stemmen.

De betrokken partijen kunnen nu reageren op de inhoud van het rapport. Daarna stelt de NMa definitief vast of er sprake is van een overtreding en zo ja, of er een sanctie wordt opgelegd.

Dit rapport past binnen het kader van het onderzoek naar de zorgsector dat de NMa in 2003 doet, zoals eerder aangekondigd in de NMa-agenda 2003. In deze sector is sprake van een omslag van aanbod- naar meer vraaggestuurde zorg. Uitgangspunten van het regeringsbeleid zijn dat marktwerking kan helpen het aanbod beter op de vraag af te stemmen. Meer marktwerking in de zorg kan tevens leiden tot verbetering van de efficiency, waardoor de sterke stijging in de kosten kan worden ingedamd. Wil vraagsturing van de grond komen, dan is cruciaal dat de toetreding van nieuwe concurrenten tot de markt niet wordt belemmerd en dat de concurrentie tussen de zittende marktpartijen niet wordt beperkt. De NMa treedt op tegen dergelijke verboden concurrentiebeperkende gedragingen. De NMa onderzoekt zowel de aanbod- als de vraagzijde van de markt.