Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met systeem collectieve heffing wit- en bruingoed

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is alsnog grotendeels akkoord gegaan met het systeem van verwijderingsbijdragen voor wit- en bruingoed en de wijze van doorberekening. De NMa is akkoord met verplichte, zichtbare doorberekening van de verwijderingsbijdrage voor afgedankte wit- en bruingoedapparaten mits deze betrekking heeft op kosten van inzameling en verwerking van apparaten die al op de markt zijn gebracht of voor 13 augustus 2005 op de markt worden gebracht. Dit besluit is genomen nadat de Stichtingen Witgoed en Bruingoed en de NVMP (Nederlandse Vereniging Verwijdering Metaalelektro Producten) bezwaar hadden aangetekend tegen het eerdere besluit van de NMa waarin de NMa geen ontheffing had verleend voor de verplichte, zichtbare doorberekening van de verwijderingsbijdrage.

Dit besluit van de NMa is in overeenstemming met een Europese Richtlijn op het gebied van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die onlangs in werking is getreden. Deze richtlijn staat toe dat de verwijderingsbijdrage voor het afvalbeheer van de "historische voorraad" wit- en bruingoed verplicht mag worden doorberekend aan de volgende schakels in de bedrijfskolom en dus uiteindelijk aan de consument. Doel hiervan is om apparaten die in het verleden in omloop zijn gebracht zo efficiënt mogelijk te kunnen inzamelen en verwerken. De kosten die worden doorberekend mogen echter niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten voor verwijdering.

Voor nieuwe apparaten geldt daarentegen dat de heffing zoveel mogelijk op de producenten moet blijven rusten en een prikkel moet vormen om producten zodanig te ontwerpen dat ze goed kunnen worden verwerkt en gerecycled.

Gezien de lange levensduur van de meeste apparaten is de ontheffing verleend tot 2011.