Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verdenkt drie bouwbedrijven van recente kartelvorming

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt drie bouwbedrijven van het maken van recente kartelafspraken over een onderhandse aanbesteding van de gemeente Amsterdam. De aanbesteding betrof de herprofilering van twee straten in Amsterdam-Noord. De NMa verdenkt de drie bedrijven van vooroverleg over deze aanbesteding. Daarom heeft de NMa rapport opgemaakt tegen de betrokken bedrijven: Floris Aannemingsmaatschappij B.V., Zandrema B.V. en Aannemingsmaatschappij AC de Groot B.V.De NMa heeft deze zaak in onderzoek genomen na een melding van de gemeente Amsterdam van een vermoeden van kartelvorming bij deze aanbesteding.

Eind november 2002 verzond de gemeente Amsterdam een bestek inzake de onderhandse aanbesteding naar de drie bedrijven. De laagste inschrijver zou de opdracht krijgen. De inschrijvingen dienden op 12 december 2002 te worden ingediend. Begin december 2002 heeft er volgens de NMa twee maal vooroverleg plaatsgevonden tussen de bedrijven. Tijdens deze gesprekken hebben de bedrijven, zo vermoedt de NMa, bepaald wie de opdracht zou krijgen en voor welke prijs ze zouden inschrijven. De gemeente Amsterdam is hierdoor waarschijnlijk benadeeld.

De NMa maakt rapport op als zij een redelijk vermoeden heeft dat bedrijven de Mededingingswet hebben overtreden. De ondernemingen kunnen nu reageren op het rapport. Daarna stelt de NMa definitief vast of er sprake is van een overtreding en zo ja, of de NMa een boete oplegt.

De NMa doet met een speciaal team onderzoek naar kartelvorming in de bouwsector. Tot nu toe maakte de NMa in zeven gevallen rapport op over verboden afspraken in de bouwsector. In 2003 geeft de NMa prioriteit aan sectoren bouw, zorg, energie en de financiƫle sector.