Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: extra korting Interpay voor Ahold geen misbruik

Het feit dat Interpay aan Ahold een lager tarief in rekening brengt voor netwerkdiensten voor pintransacties dan aan andere afnemers is volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te rechtvaardigen. De NMa is van mening dat de extra kortingen die Ahold over de jaren heeft gekregen als een beloning kunnen worden beschouwd voor de investeringen die Ahold heeft gepleegd en de risico's die Ahold als first mover heeft gelopen. Deze vormen volgens de NMa een rechtvaardiging voor een bijzondere behandeling voor een bepaalde tijd. Een andere beoordeling door de NMa zou een remmende werking op nieuwe initiatieven en technische innovaties kunnen hebben.

De NMa heeft zich over deze kwestie uitgesproken naar aanleiding van een klacht van inkooporganisatie Superunie. Superunie was van mening dat Interpay misbruik maakte van haar machtspositie door Ahold een extra korting te geven op de normale tarieven voor pintransactiediensten zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Hierdoor zou er sprake zijn van een verboden ongelijke behandeling door Interpay.

Toen Interpay de overeenkomst sloot met Ahold (1992) waren pinbetalingen nog geen gemeengoed. Om het pinnen in Nederland op gang te brengen, bood Interpay een speciale regeling aan die voor iedere onderneming openstond. Als tegenprestatie voor investeringen om grootschalig pinnen mogelijk te maken, ontvingen bedrijven een korting op de tarieven. Ahold heeft aanzienlijke investeringen gedaan in terminals, software en in promotie van het pinnen om pinnen binnen korte tijd op grote schaal in haar vestigingen mogelijk te maken. Daarnaast heeft Ahold Interpay garanties afgegeven over het aantal nagestreefde pintransacties. Dit heeft volgens Interpay tot een doorbraak van het pinnen geleid. Op het moment van de overeenkomst met Superunie (1998) was pinnen volledig ingeburgerd. De NMa wijst de klacht van Superunie af.