Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet wegenbouwers voor kartelafspraak

NMa legt boete op aan vier wegenbouwbedrijven voor het maken van onderlinge afspraken rond onderhandse aanbesteding gemeente Scheemda.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt een boete op aan vier wegenbouwbedrijven voor het maken van onderlinge afspraken rond een onderhandse aanbesteding van de Groningse gemeente Scheemda. De NMa legt een boete op van in totaal EUR 1.232.000,- (vier maal EUR 308.000,-) aan de volgende bedrijven: Koninklijke Wegenbouw Stevin B.V., Ballast Nedam Infra Noord Oost, Gruno Wegenbouw B.V. en Koop Tjuchem B.V. De aanbesteding door de gemeente Scheemda had betrekking op het onderhoud van wegen in de gemeente in de periode 1998 tot en met 2000. Het totaalbedrag van de aanbesteding voor de gehele periode bedroeg EUR 1.400.000.

Volgens de NMa is bewezen dat deze vier bedrijven vooraf onderling informatie hebben uitgewisseld over de aanbesteding. Zij hebben afspraken gemaakt over wie het werk mocht uitvoeren, namelijk KWS. Dit is een marktverdelingsafspraak en volgens de Mededingingswet verboden. Tevens hebben de bedrijven onderling afgestemd voor welke prijs KWS zou inschrijven en dat KWS als tegenprestatie een vergoeding aan de andere drie bedrijven zou verstrekken. Hiermee hebben de bouwbedrijven de onderlinge concurrentie uitgeschakeld en vervangen door feitelijke onderlinge samenwerking. De mededinging is hierdoor verstoord en de opdrachtgever benadeeld.

Dit is een zeer zware overtreding van de Mededingingswet. De betrokken ondernemingen behoren tot de grootste bouwondernemingen van Nederland. De betrokken bedrijven waren ervan op de hoogte dat hun onderlinge afspraken verboden waren, hetgeen de NMa als een boeteverhogende omstandigheid aanmerkt. Om de hoogte van de boete te bepalen, heeft de NMa haar Richtsnoeren Boetetoemeting toegepast.

Bij dit onderzoek heeft de NMa zich ondermeer gebaseerd op feiten die afkomstig zijn uit de bekende schaduwadministratie van het bedrijf Koop Tjuchem. De NMa heeft deze aanbesteding van de gemeente Scheemda als onderzoek opgepakt, omdat het aanvullende bewijsmateriaal dat bij bedrijfsbezoeken werd aangetroffen zeer concreet was.

Aangezien de NMa niet alle zaken die in de Koop Tjuchem-administratie beschreven staan kan onderzoeken, selecteert de NMa de zaken met een grote kans van slagen, met een grote economische importantie, met een groot maatschappelijk en/of consumentenbelang, als sprake is van een ernstige overtreding en als optreden door de NMa doelmatig is. Zo onderzoekt de NMa ondermeer een aantal structurele samenwerkingsverbanden die in de schaduwboekhouding voorkomen en waarmee grote infrastructurele projecten zijn gemoeid.

Dit is het eerste sanctiebesluit in het onderzoek naar verboden afspraken in de bouwsector. Tot nu toe heeft de NMa in zes zaken rapport opgemaakt. De sanctieprocedures in deze zaken zullen de komende maanden worden afgerond. De NMa zet haar onderzoek naar overtredingen in de bouwsector voort.

Klik hier voor het besluit van 25 april 2003 over deze zaak