Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa vraagt UPC om opheldering

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft UPC om opheldering gevraagd over haar incassobeleid naar aanleiding van brieven en klachten van consumenten over onjuiste bedragen in nota's en afsluitingen. De NMa eist dat UPC haar dienstverlening jegens een klant niet opschort totdat zekerheid bestaat of het bedrag op de nota juist is. Dit laat onverlet dat een klant correcte nota's voor de door UPC geleverde diensten dient te betalen.

Tijdens een gesprek met de NMa heeft UPC aangegeven dat een nieuw factureringssysteem, dat in het najaar van 2002 is ingevoerd, tot problemen heeft geleid met de facturering en incasso. UPC heeft in februari 2003 een nieuw incassobeleid ingevoerd dat bij juiste toepassing volgens UPC voldoende garanties inbouwt om onterechte incasso's te voorkomen. Ten slotte heeft het kabelbedrijf zijn plannen uiteengezet over onder meer servicepunten, on line-facturatie, on line-ondersteuning en de verbetering van call centers.

De NMa gaat ervan uit dat de door UPC gepresenteerde maatregelen er op korte termijn toe leiden dat UPC haar dienstverlening jegens een klant niet opschort totdat zekerheid bestaat of de in rekening gebrachte bedragen juist zijn. Zo niet, dan zal de NMa een onderzoek starten naar mogelijk misbruik van een economische machtspositie door UPC.