Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verdenkt apotheken in Assen van beperken concurrentie

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vermoedt dat acht apotheken in en om Assen de onderlinge concurrentie hebben beperkt. Zij deden dit door samen af te spreken het gebruik van een onderling elektronisch netwerk met patiëntgegevens uit te sluiten tijdens de reguliere openingstijden. Daarnaast vermoedt de NMa dat zij de toetreding tot de markt hebben bemoeilijkt van Wilhelmina Apotheek B.V., de Asser politheek (openbare apotheek op het terrein van het ziekenhuis). Daarom heeft de NMa tegen de acht apotheken rapport opgemaakt.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vermoedt dat acht apotheken in en om Assen de onderlinge concurrentie hebben beperkt. Zij deden dit door samen af te spreken het gebruik van een onderling elektronisch netwerk met patiëntgegevens uit te sluiten tijdens de reguliere openingstijden. Daarnaast vermoedt de NMa dat zij de toetreding tot de markt hebben bemoeilijkt van Wilhelmina Apotheek B.V., de Asser politheek (openbare apotheek op het terrein van het ziekenhuis). Daarom heeft de NMa tegen de acht apotheken rapport opgemaakt.

De acht apotheken beschikken gezamenlijk over een elektronisch netwerk met een geautomatiseerd bestand van patiëntgegegevens. Met zo'n netwerk kan de onderlinge concurrentie worden bevorderd, omdat alle aangesloten apotheken inzage hebben in de patiëntgegevens en daarmee kunnen garanderen dat de patiënt de goede medicijnen mee krijgt (medicatiebewaking). Een patiënt krijgt zo bij alle aangesloten apotheken dezelfde kwaliteit van dienstverlening als bij zijn 'vaste' apotheek. De Asser apotheken spraken volgens de NMa echter gezamenlijk af het netwerk niet te gebruiken tijdens de reguliere openingstijden, maar het gebruik te beperken tot de waarneming (wanneer slechts 1 apotheek van de 8 is geopend). Hiermee wordt de patiënt belemmerd in zijn keuzevrijheid. Tevens beperken de apotheken in Assen de onderlinge concurrentie die op de markt voor apotheken toch al gering is.

Zij weigerden ook de Wilhelmina Apotheek gedurende de reguliere openingstijden toegang te verlenen tot hun elektronische netwerk. Hiermee bemoeilijken de acht apotheken de politheek de toetreding tot deze markt, aangezien de kwaliteit van de dienstverlening van een nieuwe apotheek mede afhangt van de mogelijkheid de medicatiebewaking efficiënt uit te voeren.

De oprichting van politheken wordt gestimuleerd door het Ministerie van VWS met als doel de onderlinge concurrentie tussen apotheken te bevorderen. De markt voor apotheken kent immers hoge toetredingsdrempels, o.a. door het contracteerbeleid van zorgverzekeraars (zonder contract krijgt een apotheek geen vergoeding voor ziekenfondsverzekerden, meestal de hoofdmoot van het klantenbestand) en de medicatiebewaking door de 'vaste' apotheek.

De apotheken kunnen nu reageren op de inhoud van het rapport. Daarna stelt de NMa definitief vast of er sprake is van een overtreding en, zo ja, of de NMa een sanctie oplegt.

Dit rapport past binnen het kader van het onderzoek naar de zorgsector dat de NMa, zoals eerder aangekondigd, in 2003 doet. In deze sector is sprake van een omslag van aanbod- naar meer vraaggestuurde zorg. Uitgangspunten van het regeringsbeleid zijn dat marktwerking kan helpen het aanbod beter op de vraag af te stemmen. Meer marktwerking in de zorg kan tevens leiden tot verbetering van de efficiency, waardoor de sterke stijging in de kosten kan worden ingedamd.

Wil vraagsturing van de grond komen, dan is cruciaal dat de toetreding van nieuwe concurrenten tot de markt niet belemmerd wordt en dat de concurrentie tussen de zittende marktpartijen niet wordt beperkt. De NMa treedt op tegen dergelijke verboden concurrentiebeperkende gedragingen. De NMa onderzoekt zowel de aanbod- als de vraagzijde van de markt. In dit rapport tegen de apotheken in Assen gaat het erom dat de patiënt voldoende keuzevrijheid heeft en dat nieuwe apotheken niet worden gehinderd bij hun toetreding tot de markt.