Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet schoonmaakbranche voor prijsafspraken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in totaal voor bijna EUR 17 miljoen (EUR 16.975.550) boetes opgelegd aan de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de schoonmaakbedrijven Gom, Asito en CSU vanwege het afgeven van prijsverhogingspercentages aan de branche. De individuele boetes zijn: OSB EUR 2.000.000, Gom Schoonhouden B.V. EUR 4.415.000, Asito B.V. EUR 6.993.550, CSU Total Care B.V.EUR 3.567.000.

Gom, Asito en CSU behoren tot de vijf grootste schoonmaakconcerns van Nederland. De 650 leden van OSB realiseren samen 60-70% van de totale omzet in schoonmaakactiviteiten op de Nederlandse markt. De totale omzet bedroeg in 2000 EUR 2,4 miljard. De leden van OSB zetten EUR 1,47 miljard daarvan om. Gom, Asito en CSU zijn lid van het algemeen bestuur van OSB.

Het besluit bevestigt vermoedens die de NMa in augustus 2002 in een rapport heeft neergelegd, waarop de schoonmaakbedrijven en de brancheorganisatie OSB vervolgens hun visie hebben gegeven. De NMa heeft geconstateerd dat OSB jaarlijks het percentage vaststelde waarmee de leden hun prijzen dienden te verhogen. Eenmaal werd halverwege het jaar een prijsverhogingspercentage vastgesteld. OSB ondernam handhavende acties richting afnemers van schoonmaakdiensten om ervoor te zorgen dat haar leden de prijsverhogingen ook daadwerkelijk konden doorvoeren. Deze prijsverhogingsadviezen zijn in ieder geval afgegeven van januari 1998 tot en met medio 200o. Hiermee werd de Mededingingswet overtreden. Iedere ondernemer dient zelf zijn tarieven en prijzen vast te stellen zonder daarbij kennis te hebben van het marktgedrag van zijn concurrenten. Het afgeven van prijsverhogingspercentages door OSB beperkt de onderlinge concurrentie tussen de aangesloten schoonmaakbedrijven. Hierdoor valt voor de bedrijven de prikkel weg om zo efficiënt mogelijk te werken, waardoor afnemers worden benadeeld en in hun keuzevrijheid worden beperkt.

De NMa beboet daarnaast ook de bedrijven Gom, Asito en CSU vanwege het feit dat zij medio 2000 gezamenlijk het initiatief hebben genomen de prijzen met ingang van 1 juli 2000 te verhogen met 2,5%. Dit percentage nam OSB vervolgens over, waarna zij de leden hierover informeerde. Gom, Asito en CSU hebben hiermee de onderlinge prijsconcurrentie bewust vervangen door feitelijke samenwerking en derhalve de Mededingingswet overtreden.