Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa rondt onderzoek naar horecaprijzen af

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na onderzoek geconcludeerd dat prijsverhogingen in de horeca niet het gevolg zijn van mededingingsbeperkende adviezen van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan haar leden. Aanleiding voor het onderzoek waren de vele signalen over prijsstijgingen in de horeca na de introductie van de euro. De NMa stopt het onderzoek, maar blijft alert op signalen die zouden kunnen duiden op een overtreding van de Mededingingswet.

De NMa heeft brancheorganisatie KHN wel een waarschuwing gegeven voor een advies aan de leden over het doorberekenen van de accijnsverhoging van 1 januari 2003 op gedistilleerde drank. KHN heeft dit op verzoek van de NMa gecorrigeerd door haar leden in het ledenblad Horeca Nederland erop te wijzen dat het geven van adviezen over het doorberekenen van kostenstijgingen op basis van de Mededingingswet verboden is.

De NMa kan overtredingen van de Mededingingswet beboeten. In dit geval doet de NMa dat niet. Hierbij heeft de zwaarte van de overtreding een rol gespeeld naast het feit dat de NMa moet afwegen op welke zaken zij haar mensen en middelen inzet.