Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met overname Remu door Eneco

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verleent toestemming voor de overname van Remu N.V. door N.V. Eneco. De partijen zijn onder meer actief op het gebied van de levering van elektriciteit en gas. Zij zullen na de fusie geen economische machtspositie krijgen of versterken die de concurrentie op de Nederlandse energiemarkten kan belemmeren.

Bij de markten voor levering van elektriciteit en gas is rekening gehouden met het feit dat deze markten worden geliberaliseerd en dat consumenten per 1 januari 2004 de vrijheid krijgen om hun leverancier te kiezen. Hoewel partijen een grote speler worden op de markten voor levering van elektriciteit en gas is er geen reden om aan te nemen dat zij een economische machtspositie krijgen of versterken. Van belang hierbij is dat hun marktaandeel duidelijk onder de 30% ligt en dat er meerdere grote concurrenten actief zijn (Nuon en Essent).

De NMa heeft op deze markten eveneens onderzocht of Essent, Nuon en Eneco-Remu samen over een machtspositie beschikken. Door de huidige liberalisering van de energiesector zijn de markten voor levering van elektriciteit en gas momenteel in beweging. Zo zijn verschillende energiebedrijven de afgelopen jaren actief geworden in Nederland. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat een niet gering deel van de afnemers van gas en elektriciteit switchen van leverancier. De conclusie is dat door de toegenomen dynamiek van deze markten het niet aannemelijk is dat Essent, Nuon en Eneco-Remu gezamenlijk over een collectieve machtspositie beschikken.