Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar op klacht zorgaanbieders Vestigingsbeleid Eerstelijnspsychologen NIP en ROEP

NMa verklaart bezwaar van het Nederlands Instituut van Psychologen niet-ontvankelijk.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Regionale Organen Eerstelijns Psychologen (ROEP), gericht tegen zijn besluit van 1 maart 2000.

Gezien deze omstandigheden kan het NIP met het onderhavige bezwaar
niet het doel bereiken dat hij daarmee wenst te bereiken. In het bestreden
besluit is, voor zover daarin niet is tegemoet gekomen aan de verlangens van
het NIP, geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb vervat. Het NIP heeft
derhalve geen procesbelang bij een beslissing op zijn bezwaar. Het belang
dat het NIP met zijn bezwaar nastreeft, kan immers niet worden bereikt.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit verklaart het
bezwaar van het Nederlands Instituut van Psychologen, tegen zijn besluit van
1 maart 2000, niet-ontvankelijk.

 

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar op klacht zorgaanbieders Vestigingsbeleid Eerstelijnspsychologen NIP en ROEP (PDF - 63.77 KB)