Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet dierenartsencoöperatie voor kartelafspraken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt een boete van EUR 9,7 miljoen op aan de Coöperatieve Nederlandse Veterinair-Farmaceutische Groothandel A.U. (AUV) en EUR 750.000 aan diergeneesmiddelengroothandel Aesculaap voor het overtreden van de Mededingingswet. De NMa heeft vastgesteld dat zij via een systeem van uitsluiting en leveringsweigering het kartelverbod overtraden.

AUV is een inkoopcollectief voor diergeneesmiddelen waarbij 90% van alle zelfstandige dierenartsen in Nederland is aangesloten. AUV weigerde haar producten te leveren aan dierenartsen die zich niet hielden aan de interne regels over concurrentie, waaronder de prijsstelling van AUV-producten en het vestigingsbeleid van de leden-dierenartsen. Het systeem van uitsluiting werd gehandhaafd met behulp van jaarlijsten. Dierenartsen op deze lijst werden van levering uitgesloten wanneer zij bijvoorbeeld een dierenartsenpraktijk openden in een gebied waar al een dierenarts was gevestigd of wanneer zij diergeneesmiddelen aanboden tegen lagere tarieven dan door AUV bepaald. AUV had tevens met groothandel Aesculaap afgesproken, dat ook zij de leveringsweigeringslijst van AUV zou hanteren. Aesculaap, die ook AUV-producten verkoopt, is naast AUV de enige andere groothandel in Nederland die een volledig assortiment diergeneesmiddelen voert.

Door gezamenlijk een beleid van leveringsweigering te voeren werden verkoopprijzen bepaald en werden klanten en markten onder de leden-dierenartsen verdeeld. Dit nam de prikkel weg tot concurrentie tussen dierenartsen onderling zowel ten aanzien van hun dienstverlening als ten aanzien van het aanbieden van diergeneesmiddelen tegen aantrekkelijke tarieven. AUV en Aesculaap hebben dit systeem tot begin 2001 gehanteerd.

AUV en Aesculaap krijgen naast een boete een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat zij binnen een periode van twee maanden aan hun afnemers kenbaar moeten maken dat het leveringsweigeringsbeleid definitief is beëindigd. Wanneer zij dit niet doen, moeten zij een dwangsom betalen.