Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa presenteert analyse bouwsector

De Nederlandse bouwsector heeft kenmerken die het risico van kartelvorming vergroten. Een van de factoren die de kans op kartelvorming lijken te vergroten is dat bouwondernemingen veelvuldig samenwerken in combinaties. Dit blijkt uit de rapportage van een marktanalyse die in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is uitgevoerd ter ondersteuning van het onderzoek dat de NMa doet naar de bouwsector. De NMa onderzoekt thans of er daadwerkelijk sprake is van verboden concurrentiebeperkend gedrag in de bouwsector.

De rapportage besteedt speciale aandacht aan de 100 grootste overheidsbouwprojecten over de periode 1998-2001. Eén van de conclusies uit de rapportage is dat combinatievorming onder meer kan werken als medium voor informatie-uitwisseling en als sanctiemechanisme om kartels in stand te houden. De NMa betrekt de aandachtspunten uit de analyse bij haar onderzoek, waarbij zij onder meer aandacht besteedt aan combinatievorming.

De rapportage geeft aan dat sprake lijkt te zijn van (nog) onvoldoende grensoverschrijdende deelname in bouwprojecten om van effectieve internationale concurrentiedruk te kunnen spreken. Ook is een conclusie in de rapportage dat het op basis van de geanalyseerde gegevens onwaarschijnlijk is dat een onderneming een economische machtspositie heeft. Dit neemt niet weg dat de NMa bij onder meer het beoordelen van fusies en overnames in de bouwsector blijft onderzoeken of een onderneming alleen of met anderen een economische machtspositie inneemt op een specifieke markt voor bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten.

Uit de analyse blijkt dat de 10 grootste bouwondernemingen in Nederland waren betrokken bij 71 van de 100 grootste overheidsbouwprojecten over de periode 1998-2001. Deze ondernemingen werkten bij deze projecten veel met elkaar samen in combinaties. De 100 grootste projecten vertegenwoordigen een waarde van 5,7 miljard euro. De grootste projecten zijn infrastructurele projecten, waaronder de aanleg van de Hogesnelheidslijn.

De rapportage wordt gepubliceerd op de website van de NMa (www.nma-org.nl).