Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa en DTe Jaarverslag 2001: NMa gaat samenleving raadplegen over prioriteiten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bereidt een algemene consultatie voor over haar prioriteitenstelling. Dit schrijft de NMa in haar jaarverslag over 2001. Het jaarverslag betreft ook de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe), die als kamer bij de NMa is ondergebracht, en de Vervoerkamer, die nog in oprichting is. De NMa blijft de komende tijd in elk geval actief in de energiesector, de financiële sector, de benzinesector, de vervoersector, de zorgsector en de bouwsector.

De NMa wil haar omgeving raadplegen over wenselijk geachte activiteiten. Dat wil niet zeggen dat alle wensen worden gehonoreerd. De NMa voert op onafhankelijke wijze haar wettelijke taken uit. Zij wijst er daarbij op dat kartelonderzoek vaak ingewikkeld is en een lange adem vergt. De NMa wil zo duidelijk mogelijk zijn over wat zij wel en niet kan en publieke verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes en verrichte activiteiten. Zij geeft in haar externe communicatie zoveel mogelijk aan wat de voordelen van haar optreden zijn voor de consument.

In 2001 heeft de NMa de behandeling van de grote bulk aan ontheffingsverzoeken uit 1998 nagenoeg afgerond. De capaciteit die hierdoor in 2001 vrij kwam, heeft de NMa voor een groot deel ingezet voor het actief opsporen van geheime kartels en het bestrijden van misbruik van economische machtsposities. Hierdoor heeft de NMa in 2001 het pro-actieve mededingingstoezicht verder kunnen ontwikkelen.

Het onderzoek naar de prijsvorming op de Nederlandse benzinemarkt vormt volgens de NMa de opmaat van de nieuwe fase in het bestaan van de NMa. De NMa begon in 2001 elf onderzoeken. Zij constateert dat in 2001 minder fusies en overnames zijn aangemeld dan in het jaar daarvoor (135 in 2001 tegen 197 in 2000).

Ook DTe heeft zich in 2001 pro-actief opgesteld om marktwerking in de energiemarkten te stimuleren en zal dit in de toekomst verder versterken. DTe wil de tariefontwikkelingen in de energiesectoren nog actiever volgen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast bereidt DTe zich voor op een nieuwe reguleringsperiode die gericht is op de efficiency èn de kwaliteit van elektriciteitsnetwerken. DTe gaat zich ook meer toeleggen op toezicht op de energiemarkten.

 

Documenten

NMa en DTe Jaarverslag 2001: NMa gaat samenleving raadplegen over prioriteiten (PDF - 564.17 KB)