Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek wijst uit: merendeel WKK's niet direct in bestaansrecht bedreigd

De Dienst uitvoering en toezicht energie (DTe) stelt na onderzoek van het Market Surveillance Committee (MSC) van NMa en DTe, dat bestaande warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK's) in de huidige marktomstandigheden in staat zijn om in een geliberaliseerde markt te concurreren met traditionele elektriciteitsproducenten.

WKK's, die circa 40% van de elektriciteitsvoorziening in Nederland verzorgen, blijken goed in staat te zijn om hun variabele kosten, zoals brandstofkosten, terug te verdienen. Met de opbrengsten die WKK's voor de stroomproductie in de piekuren ontvangen, compenseren zij de verliezen die zij maken in de daluren (stroomproductie 's nachts en in het weekend). Omdat de WKK's in de huidige situatie hun variabele kosten kunnen terugverdienen concludeert het MSC dat er vooralsnog geen reden is om aan te nemen dat de energieproductie door WKK's op korte termijn zal stoppen. Uit de analyse blijkt dat slechts 2 procent van de eenheden onder de huidige marktomstandigheden niet levensvatbaar zijn. In de analyse is de huidige subsidie de Regulerende Energiebelasting (REB) niet meegenomen evenals de stadsverwarminginstallatiesWKK-centrales die via een netbeheerder stroom leveren aan een netwerk ontvangen van deze netbeheerder een premie via de REB om zo het aanbod duurzame energie te stimuleren. Het MSC heeft geconstateerd dat exploitanten van WKK's deze zogenaamde 'ecotax' niet ontvangen wanneer zij hun stroom leveren aan partijen die deze premie niet uitdelen. Dit is van invloed op de keuzevrijheid van de WKK-exploitant. Het MSC adviseert deze regel aan te passen zodat partijen die stroom afnemen van milieuvriendelijke producenten verplicht worden de premie af te dragen.

Door gelijktijdig opwekken van elektriciteit en warmte door éénzelfde installatie wordt een relatief hoog rendement behaald waardoor energie wordt bespaard. De methode is ook minder schadelijk voor het milieu omdat er minder CO2 vrijkomt. Hiermee is WKK een effectief middel in de strijd tegen het broeikaseffect.

MSC baseert haar analyse mede op modelmatige analyses en berekeningen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Het onderzoek van ECN, dat in opdracht van Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd, zal door het Ministerie worden gepubliceerd. De datum van publiceren is nog niet bekend.