Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: rapport tegen Heijmans wegens weigeren medewerking

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft drie rapporten opgemaakt naar aanleiding van de weigering van de onderneming Heijmans Beton- en Waterbouw om mee te werken aan het verzoek van de NMa om bepaalde medewerkers te horen. Ook andere bouwondernemingen hebben de NMa bij het onderzoek op bepaalde onderdelen medewerking geweigerd. De NMa maakt ook naar aanleiding van deze weigeringen rapporten op.

De NMa deed het verzoek aan Heijmans Beton- en Waterbouw, een onderdeel van het Heijmans-concern, in het kader van het onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende gedragingen bij de aanbesteding van de aanleg van de Noord-Zuid-metrolijn in Amsterdam. Heijmans wordt nu in de gelegenheid gesteld te reageren op de rapporten. Daarna stelt de directeur-generaal van de NMa definitief vast of een sanctie wordt opgelegd.

De NMa doet onderzoek naar overtredingen van de Mededingingswet in de bouwsector naar aanleiding van aanwijzingen uit de 'schaduwadministratie' van de heer A. Bos en verschillende andere aanknopingspunten. De gemeente Amsterdam heeft bij de NMa een klacht ingediend over de gang van zaken bij de aanbesteding van de Noord-Zuid-metrolijn.