Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa informeert en consulteert in onderzoek pintransacties

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een informatie- en consultatiedocument gepubliceerd in het kader van haar onderzoek naar de banksector in het algemeen en het elektronische betalingsverkeer in het bijzonder. Met name netwerkdiensten voor pintransacties en de rol van Interpay staan hierbij centraal. In het document besteedt de NMa aandacht aan de concurrentiekarakteristieken van de Nederlandse banksector, maar vooral aan de aspecten die in het mededingingstoezicht van het elektronische betalingsverkeer een belangrijke rol spelen. De NMa stelt marktpartijen met gerichte vragen in de gelegenheid te reageren.

De Nederlandse bankensector vertoont karakteristieken die de bijzondere aandacht van de NMa rechtvaardigen. Er is sprake van een hoge concentratiegraad; er is een complexe onderlinge verwevenheid tussen de banken (cross-shareholding); er bestaan hoge barrières om als (zakelijke) klant van bank te wisselen; nieuwe toetreders ondervinden hoge (financiële) drempels om een goede reputatie, naamsbekendheid en kantorennet op te bouwen.

Interpay is een belangrijk dienstencentrum voor het betalingsverkeer van de Nederlandse banken. Interpay levert als enige aanbieder in Nederland ondersteunende diensten voor elektronische betalingen zoals pinnen, chippen, betalingen met creditcards en girale overboekingen. Interpay is opgericht door en volledig eigendom van acht banken in Nederland, namelijk. ABN-AMRO, Rabobank, ING Bank, Fortis Bank, SNS Bank, Friesland Bank, Van Lanschot Bankiers en Bank Nederlandse Gemeenten.

De NMa onderzoekt of er al dan niet sprake is van misbruik van een economische machtspositie. Indien er sprake is van een machtspositie betekent dit dat er geen excessieve tarieven mogen worden berekend. Daarnaast mag een onderneming met een machtspositie niet discrimineren tussen verschillende afnemers. Er mogen dan alleen verschillende tarieven worden berekend als deze worden verklaard door kostenverschillen. Dit punt was eerder al onderwerp van een kort geding, aangespannen door Superunie.

Het toezicht van de NMa richt zich verder op de vraag of de onderlinge concurrentie tussen de in Interpay deelnemende banken wordt beperkt door dit samenwerkingsverband of dat toetreding tot de markt wordt belemmerd. In dit kader bestudeert de NMa op welke wijze de banken in Interpay samenwerken en in welke mate de banken het beleid van Interpay bepalen.

Het consultatiedocument is op de website van de NMa geplaatst en tevens toegestuurd aan diverse betrokkenen, die tot 25 juli kunnen reageren op de analyses van de NMa. Daarna zal de NMa bepalen welke vervolgstappen er nodig zijn in het onderzoek en wat de verdere planning daarvan is.