Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa keurt nieuwe biercontracten Heineken goed

De NMa heeft bepaald dat vier nieuwe standaardovereenkomsten die Heineken afsluit met cafés en andere horecaondernemers, niet in strijd zijn met het kartelverbod. Deze overeenkomsten, ook wel biercontracten genoemd, regelen dat Heineken financiële steun geeft aan cafés als deze tappils verkopen van uitsluitend het Heinekenconcern. De NMa heeft vastgesteld dat, ondanks het grote marktaandeel van Heineken, er toch geen bezwaren aan de nieuwe contracten kleven.

Belangrijk hierbij is dat cafés op elk door hen gewenst moment het contract kunnen opzeggen als zij willen overstappen op een concurrerend merk dat een betere aanbieding doet. Op grond van een Europese vrijstelling is het bierbrouwers met een kleiner marktaandeel dan Heineken, wel toegestaan voor een langere termijn (maximaal 5 jaar) contracten af te sluiten met horecaondernemers. De positie van deze kleinere brouwerijen ten opzichte van het grote Heineken wordt hierdoor positief beïnvloed.

Heineken heeft de exclusiviteit op de verkoop van flessenbier en speciaalbieren op aandringen van de NMa uit de contracten verwijderd. In de oude biercontracten was geregeld dat een café voor vele jaren aan Heineken was gebonden, voor de verkoop van alle bieren.

De nieuwe biercontracten tasten de financiële zekerheid die Heineken verleent aan cafés niet aan. Het is Heineken niet toegestaan het contract op te zeggen, behalve als de cafés niet aan hun verplichtingen voldoen. Horeca Nederland, de brancheorganisatie van de cafés heeft het belang hiervan bij de NMa onderstreept.