Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

VAN Speelautomaten Brancheorganisatie

De aangemelde branche-onderzoeken, de statuten van de VAN, de diverse voordeelregelingen, de ondernemerscode en de certificeringsregeling, zoals genoemd onder randnummer 2 vallen niet onder het verbod van artikel 6, lid 1, Mw. De exclusiviteitsclausules zoals opgenomen in de door de VAN aangemelde model exploitatie-overeenkomsten, evenals de contracten die zijn aangegaan conform dit model (zie randnummer 3), hebben noch als doel of gevolg dat de mededinging wordt beperkt. De exclusiviteitsclausules zoals aangemeld, zijn derhalve niet in strijd met artikel 6 Mw. Aangezien de toepassing van artikel 17 Mw afhangt van de voorafgaande toepassing van artikel 6 Mw en deze op de aangemelde regelingen niet van toepassing is, wordt de aanvraag om toepassing van artikel 17 Mw afgewezen.

 

Bijlagen

Besluiten inzake mededingingsafspraken (inclusief besluiten op klachten) in zaak 277, 350, 352, 48, 506, 514, 545, 558, 619 (PDF - 86.56 KB)