Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa breidt onderzoek Interpay uit

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) breidt haar onderzoek naar Interpay uit. Hiertoe is besloten op basis van vooronderzoek dat de NMa heeft verricht en signalen die uit de markt zijn ontvangen. De tarieven die Interpay berekent voor pinfaciliteiten zijn mede onderwerp van dit onderzoek. Onlangs heeft de rechter in een kort geding, aangespannen door Superunie over de hoogte van de pintarieven, aangegeven dat een nader NMa-onderzoek naar mogelijk misbruik van een machtspositie door Interpay wenselijk is. Vorig jaar had de NMa al een klacht van MKB Nederland in behandeling genomen over de ombouw van pinapparatuur in verband met de komst van de euro.

Interpay is opgezet door de belangrijkste banken in Nederland om het betalingsverkeer te faciliteren. Daarom zullen in het onderzoek ook de relaties tussen Interpay en de deelnemende banken onderzocht worden. De NMa heeft voor dit onderzoek een speciaal projectteam ingesteld. Eerder heeft de NMa ook al aangegeven de bankensector vanuit mededingingsoptiek interessant te vinden, mede gezien de hoge concentratiegraad.

Het bovenstaande past in het beleid van de NMa om haar activiteiten scherper toe te spitsen op een aantal belangrijke sectoren. De keuze van de sectoren waarop de NMa zich richt wordt onder andere bepaald door de klachten en tips die de NMa ontvangt, de concurrentiestructuur van een sector en het economische en consumentenbelang.