Kruimelpad

NMa handhaaft eerder verbod op aanbestedingsregelingen schildersbranche

Vandaag heeft de NMa in een besluit op bezwaar van de Vereniging Belangen Behartiging Schildersbedrijf (VBBS) wederom bepaald dat de aanbestedingsregelingen, waaronder een anti-leurregeling, mededingingsbeperkend zijn en dus verboden. Tegen het oorspronkelijke verbod van de NMa had VBBS bezwaar aangetekend, waarbij VBBS aanvoerde dat haar regelingen niet in strijd zijn met de Mededingingswet. Omdat de bouwsector, waaronder de schilders- en afwerkingsbranche, zo bijzonder is, was de VBBS van mening dat zij deze regels mogen overtreden. Volgens de NMa is dit niet het geval en handelt de vereniging in strijd met de Mededingingswet.

In het besluit van vandaag brengt de NMa naar voren dat de aanbestedingsregelingen de handelings- en keuzevrijheid van de opdrachtgever beperkt, omdat zij niet met andere gegadigden mogen onderhandelen dan de door de VBBS van tevoren vastgestelde gegadigde. Hiermee verstoort VBBS de werking van de markt. De opdrachtgever moet zelf de offertes kunnen vergelijken op basis van zaken zoals prijs, kwaliteit en service. Ook het systeem van de inschrijfvergoedingen is in strijd met de Mededingingswet. Dit systeem zorgt ervoor dat de VBBS-leden hun aanbieding collectief met een bepaald, vooraf afgesproken bedrag verhogen, terwijl de Mededingingswet prijsafspraken tussen onderling concurrerende bedrijven verbiedt.

In november 1998 heeft de NMa in een voorlopig oordeel aangegeven, dat diverse aanbestedingsregelingen uit de bouw en aanverwante sectoren niet voor een ontheffing in aanmerking zouden komen. Behalve de regeling van de schildersbranche zijn de aangemelde overige regelingen uit de bouw toen ingetrokken. In februari van dit jaar heeft de NMa formeel vastgesteld, dat de regelingen die de VBBS had aangemeld mededingingsbeperkend zijn en dus verboden. Dit besluit is nu in bezwaar bevestigd.

Op basis van een controle die de NMa onlangs uitvoerde, heeft de NMa aanwijzingen, dat de VBBS de aanbestedingsregelingen nog steeds hanteert. De NMa kan, indien dit het geval blijkt te zijn, een rapport opmaken, waarop een boete of sanctie kan volgen.