Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: akkoord met IKB-regelingen vleeskalveren en runderen

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft ontheffing van het kartelverbod verleend voor drie kwaliteitsbeheersingssystemen van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV). Het gaat om IKB (Integrale Keten Beheersing)-systemen voor rosé en blank kalfsvlees en rundvlees.

De NMa staat de IKB-regelingen toe omdathet PVV aannemelijk heeft gemaakt dat de voordelen die aan de regelingen verbonden zijn, zwaarder wegen dan de nadelen van de concurrentiebeperking. De IKB-regelingen dragen bij aan de verbetering van de productie en distributie van rosé en blank kalfsvlees en rundvlees. Daarnaast wordt de diversiteit van het aanbod van rosé en blank kalfsvlees en rundvlees vergroot, waardoor een grotere keuzemogelijkheid voor afnemers ontstaat.Verder heeft het PVV aangetoond dat de regelingen niet onnodig concurrentiebeperkend zijn. Zo blijven de deelnemers aan de regeling vrij om zelf hun prijs en te produceren hoeveelheid te bepalen, waardoor voldoende concurrentie op de markt aanwezig blijft.

De ontheffingen sluiten aan op een eerder besluit over een IKB-regeling voor varkens. Evenals de IKB-regeling voor varkens zijn de ontheffingen voor de IKB-regelingen voor rosé en blank kalfsvlees en rundvlees verleend voor de duur van vijf jaar.

Rosé kalfsvlees is afkomstig van vleeskalveren die meer ruwvoer toegediend hebben gekregen, waardoor de kleur van het vlees iets donkerder is dan bij traditioneel (blank) kalfsvlees.