Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verbiedt afspraken zorgverzekeraar en apothekers

Afspraken over tarieven en vestiging en spreiding tussen een zorgverzekeraar en regionale vertegenwoordigers van apothekers zijn concurrentiebeperkend en daarmee verboden. Dit heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) bepaald na een verzoek om ontheffing van het kartelverbod, dat was ingediend door de Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen. Het besluit van de NMa stelt grenzen aan afspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars en is in lijn met eerdere besluiten over fysiotherapeuten en huisartsen. Deze lijn geldt voor alle vrijgevestigde zorgaanbieders.

De verzekeraar en de apothekers maakten afspraken over de maximumtarieven die tot gevolg hadden dat in de praktijk altijd het maximumtarief werd berekend. Daarnaast werd de markt onderling verdeeld waardoor nieuwkomers bij voorbaat werden uitgesloten. De NMa beschouwt afspraken over de kwaliteit van de geleverde zorg niet als mededingingsbeperkend.

Om beroepsbeoefenaars meer duidelijkheid te geven over de vraag welke vormen van samenwerking toegestaan zijn, brengt de NMa in de loop van dit jaar richtsnoeren over de zorg uit. Deze richtlijnen gelden voor alle zorgaanbieders, of het nu gaat om huisartsen, fysiotherapeuten of verloskundigen.