Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa maakt rapport op tegen Texaco in verband met dwarsbomen Tango in regio Nijmegen

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft, na een onderzoek, rapport opgemaakt tegen Texaco vanwege het dwarsbomen van nieuwkomer Tango in de regio Nijmegen via een door Texaco gecoördineerde kortingsactie van vier Texaco-tankstations. Texaco probeerde door de verkoopprijzen scherp te verlagen de positie van Tango te ondermijnen. Het betreft zelfstandige pomphouders, die in plaats van zelf hun verkoopprijzen te bepalen op initiatief van Texaco een prijsafspraak maken.

De benzinemarkt is een markt waarop weinig mogelijkheden tot toetreding zijn. Hoewel benzine een homogeen product is, wordt nauwelijks op prijs geconcurreerd. Tango is een nieuwkomer op deze markt. De Tango-benzinestations zijn onbemand en worden beheerd op volledige self-service basis. Dit vertaalt zich in lagere consumentenprijzen, waardoor prijsconcurrentie wordt bevorderd. Een onderlinge prijsafspraak die erop gericht is de met de komst van Tango ontstane prijsconcurrentie in de kiem te smoren duidt op een ernstige overtreding van de Mededingingswet.

In de periode van 15 april tot en met 17 juli 2000 verlaagden vier Texaco-tankstations in de omgeving van het Tango-tankstation collectief hun prijzen, waarbij de prijszetting van Tango richtinggevend was. De kosten van deze actie werden gedragen door Texaco. Tijdens de eerste week gaven de betrokken tankstations een korting van 30 cent op de adviesprijs voor benzine en diesel, waarmee ze maximaal 15 cent zaten onder de prijs die Tango rekende. In de periode daarna werden collectief lagere prijskortingen gehanteerd (de vier Texaco-stations rekenden prijzen die twee cent boven de Tango-prijs voor benzine en diesel lagen).

Hoewel de consument van deze kortingsacties op korte termijn profiteert, kan het effect ervan op langere termijn zijn dat Tango uit de markt verdwijnt. Dit betekent dan waarschijnlijk tevens het einde van de prijsconcurrentie.

Volgens het onderzoek van de NMa heeft Tango door deze actie zowel schade geleden wat betreft het afgezette volume aan motorbrandstoffen als wat betreft zijn marge. Daarmee heeft deze afspraak een belemmerend effect gehad op de toetreding van Tango.

De NMa heeft zich in haar onderzoek ook gericht op andere tankstations in de omgeving van het station van Tango, maar heeft daar geen bewijzen van gecoördineerd optreden aangetroffen.

De betrokkenen worden nu in de gelegenheid gesteld op het rapport te reageren. Daarna zal de directeur-generaal van de NMa definitief vaststellen of er sprake is van een overtreding en zo ja, of een boete of een andere sanctie moet worden opgelegd.

Naast het onderzoek in de Tango-zaak houdt de NMa zich bezig met een breed opgezet onderzoek naar mogelijke kartelvorming in de benzinemarkt. Over de voortgang van dit onderzoek zal de NMa in de zomer nadere mededelingen doen.