Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toekomstige toetsing luchthaventarieven van Schiphol onderzocht

Persbericht, uitgegeven door het Ministerie van Verkeer en WaterstaatDe boekhoudings- en kostenallocatiesystematiek van Schiphol zijn niet transparant genoeg om te kunnen vaststellen of de luchthaventarieven voldoende kostengeoriënteerd zijn. Zou Schiphol nu onder de Mededingingswet vallen, dan zou zij hieraan niet voldoen. Dit blijkt uit een onderzoek, dat de Nederlandse Mededingingsauthoriteit (NMa) in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgevoerd. Het rapport is vandaag aan de Tweede Kamer gezonden.

Het ministerie heeft met het oog op de privatisering van Schiphol, de NMa verzocht de luchthaventarieven van Schiphol te toetsen aan de principes van het algemene mededingingsrecht. De NMa heeft hierbij gekeken naar de basisdiensten (starten, landen, vliegtuigparkeren en afhandeling) die Schiphol de luchtvaartmaatschappijen aanbiedt.

Momenteel is nog het oude goedkeuringsregime volgens de Luchtvaartwet op Schiphol van toepassing. Na privatisering moet de NMa met nieuwe regels de luchthaventarieven toetsen aan de Mededingingswet. Als in de toekomst de Mededingingswet van toepassing is op de luchthaven, geeft het onderzoek aan dat de huidige systematiek niet in overeenstemming zou zijn met artikel 24 van de Mededingingswet.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft aangekondigd op afzienbare termijn met nieuwe reguleringsvoorstellen voor de luchthaventarieven te komen. Dit als onderdeel van het pakket maatregelen dat wordt uitgewerkt om de publieke belangen te waarborgen, alvorens een beursgang van Schiphol van start gaat. Het nu beschikbare NMa-rapport vormt een belangrijke bouwsteen voor die nieuwe regulering.

In november 2000 heeft het kabinet ingestemd met de voorwaarden waaronder de privatisering van Schiphol kan plaatsvinden. Het vorige kabinet besloot in 1997 om de aandelen van de Staat in de luchthaven af te stoten. De privatisering houdt in dat de overheid haar aandelen verkoopt aan private aandeelhouders. Op dit moment heeft de Staat 75,8% van de aandelen, de gemeente Amsterdam 21,8% en de gemeente Rotterdam 2,4%.

De privatisering past in het streven van het kabinet om duidelijke en zuivere verhoudingen tussen Schiphol en de overheid te realiseren, waarbij Schiphol als bedrijf kan opereren en waarbij de overheid de randvoorwaarden creëert en toezichthouder is. In de huidige verhoudingen is de Staat én aandeelhouder én toezichthouder.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de persvoorlichters van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
Brigitte Seegers of Lars Poppers, tel. 070-3517117 of 070-3517343.

Zie ook