Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa gaat fusie Schuitema en Sperwer nader onderzoeken

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden bepaald, dat voor de fusie tussen de supermarktorganisaties Schuitema en Sperwer een vergunning is vereist. Na een eerste onderzoek concludeert de NMa vooralsnog, dat er als gevolg van de voorgenomen fusie een machtspositie zou kunnen ontstaan of worden versterkt op de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten. Ook beschikken partijen over een sterke positie op de inkoopmarkt voor dagelijkse consumptiegoederen en op de markt voor het aanbieden van franchisediensten op het gebied van supermarkten. Door deze fusie zou een daadwerkelijke mededinging op deze markten significant kunnen worden belemmerd.

Schuitema levert als groothandelsorganisatie goederen en diensten aan 443 zelfstandige supermarktondernemingen. Deze ondernemers exploiteren voornamelijk C1000-winkels. Sperwer is als vrijwillig filiaalbedrijf actief in de supermarktsector en levert goederen en diensten aan 265 aangesloten zelfstandige ondernemers met de supermarktformules Plusmarkt, Garantmarkt en Gastrovino (delicatessen). Ahold bezit 73% van de aandelen in Schuitema en heeft daamee naar het oordeel van de NMa zeggenschap over Schuitema. Daarom beschouwt de NMa Ahold en Schuitema in haar analyse als een geheel.

Het hoge marktaandeel van Ahold (inclusief Schuitema) op de markt voor de verkoop van dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten en de structuur van deze markt in Nederland maken dat de NMa reden heeft om aan te nemen dat er als gevolg van deze fusie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. In het vervolg van het onderzoek zullen deze aspecten nader worden onderzocht, evenals de positie van partijen op de inkoopmarkt voor dagelijkse consumptiegoederen en hun positie op de markt voor het aanbieden van franchisediensten op het gebied van supermarkten.