Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verbiedt afspraken zorgverzekeraar en fysiotherapeuten over tarieven en vestiging

Afspraken tussen Amicon Zorgverzekeraar en vrijgevestigde fysiotherapeuten in de regio Oost-Gelderland over tarieven, aantal behandelingen en vestiging zijn volgens de Nederlandse mededingingsautoriteit mededingingsbeperkend en derhalve verboden. Dit heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit bepaald in haar besluit van heden, waarin aan zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen e.a. duidelijke grenzen worden gesteld aan de aard van de afspraken die zij met zorgverzekeraars kunnen maken.

De afspraken die Amicon in Oost-Gelderland maakte over tarieven hadden tot gevolg dat in de praktijk altijd het maximumtarief werd berekend. Door ook af te spreken wie waar hoeveel behandelingen mag verrichten is op regionaal niveau de markt verdeeld en bepalen concurrenten wie wel of niet tot de markt wordt toegelaten. In feite betekent dit bij voorbaat uitsluiting van nieuwkomers. Afspraken over de kwaliteit van de geleverde zorg worden niet als mededingingsbeperkend beschouwd. Overigens hebben de koepelorganisatie van fysiotherapeuten KNGF en Amicon na contacten met de NMa aangekondigd hun beleid te zullen aanpassen.

De NMa heeft ruim 300 ontheffingsaanvragen uit de zorgsector ontvangen, waarvan een groot aantal betrekking heeft op de inkoop van zorg door ziekenfondsen. De wetgever heeft in de zorgsector marktwerking ingevoerd om o.a. de ziekenfondsen te prikkelen scherper in te kopen wat zich op den duur voor de consument vertaalt in lagere premies. Afspraken die de onderlinge concurrentie juist beperken of helemaal uitsluiten zijn in strijd met deze opzet en in strijd met de Mededingingswet.