Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa staat exclusieve verspreiding Metro op NS-stations toe

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautorteit (NMa) heeft geconcludeerd, dat de exclusieve overeenkomst tussen Metro Holland B.V. , de uitgever van het dagelijkse gratis blad Metro, en NS Stations B.V. is toegestaan. Metro en NS-stations hadden hun contract voor ontheffing voorgelegd bij de NMa. Deze ontheffing hoeft niet te worden verleend, aangezien de overeenkomst niet in strijd is met het kartelverbod. De klacht van BasisMedia, de uitgever van het dagelijkse gratis blad Sp!ts, tegen het exclusieve karakter van deze overeenkomst is afgewezen.

Metro en Sp!ts zijn gratis kranten in tabloid-formaat die landelijk worden gedistribueerd en worden gefinancierd uit advertenties. Metro wordt verspreid via bakken op ongeveer 200 NS-stations en op 43 metrostations in Rotterdam. Sp!ts wordt verspreid op de voorpleinen van ongeveer 120 NS-stations en enkele metrostations in Rotterdam, in rekken op metrostations in Amsterdam en in diverse Bruna- en AKO-vestigingen op NS-stations.

De klacht van Sp!ts heeft betrekking op het exclusieve contract met een looptijd van vijf jaar dat Metro heeft afgesloten met NS-stations waardoor Sp!ts zich genoodzaakt ziet alternatieve distributiemethoden te ontwikkelen. Sp!ts meent dat NS-stations misbruik maakt van een economische machtspositie door Sp!ts buiten de deur te houden, waardoor dit blad zich gehinderd ziet in de afzet van haar kranten onder treinreizigers.

De NMa wijst de klacht van Sp!ts af. Het blad richt zich, gezien de inhoud en de advertenties, niet exclusief op treinreizigers. Bovendien is Sp!ts met alternatieve verspreidingsmethoden erin geslaagd een stevige positie te veroveren op de markt voor deze gratis kranten. De NMa concludeert daarom, dat verspreidingspunten op NS-stations niet noodzakelijk zijn om deze markt te betreden. Ook mogelijke nieuwe toetreders worden door het bestaande contract niet gehinderd, aangezien de mogelijkheden voor distributie ruimer zijn dan alleen via verspreidingspunten op NS-stations. De NMa zal in de gaten houden of deze markt in de toekomst toegankelijk blijft.