Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

R.J.P. Jansen benoemd tot plv. directeur-generaal van de NMa

Drs. R.J.P. Jansen is met onmiddellijke ingang benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa). Tevens wordt hij hoofd van de afdeling Onderzoek, Toezicht en Ontheffingen (OTO), de afdeling die toeziet op de naleving van het kartelverbod en het verbod op misbruik van economische machtsposities.

René Jansen (geboren in 1957) studeerde Arbeids- en Organisatiesociologie in Tilburg. Vanaf 1986 werkte hij op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer als plv. hoofd Arbeidsongeschiktheidsregelingen. In 1994 trad hij in dienst van het Ministerie van Economische Zaken als afdelingshoofd Mededinging. In deze functie hield hij zich onder andere bezig met beleid en uitvoering van de Wet economische mededinging (Wem); de voorganger van de huidige Mededingingswet. Daarnaast coördineerde hij de Nederlandse inbreng bij de Europese Commissie op het gebied van mededinging.

Vanaf de oprichting van de NMa (januari 1998) is René Jansen hoofd van de afdeling Concentratiecontrole, de afdeling waar fusies en overnames worden beoordeeld.