Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa onder voorwaarden akkoord met overname De Limburger door De Telegraaf

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden een vergunning verleend voor de overname van Dagblad De Limburger door De Telegraaf onder de volgende voorwaarden. Om mededingingsproblemen op de lezersmarkt voor dagbladen te voorkomen zullen De Limburger en het Limburgs Dagblad als twee zelfstandige entititeiten binnen de Telegraaf-groep blijven bestaan. Om de economische machtspositie op de adverteerdersmarkt op te heffen wordt een aantal huis-aan-huisbladen afgestoten.

De Telegraaf-groep geeft het landelijke dagblad De Telegraaf uit, naast een aantal regionale dagbladen, het blad Spits en een groot aantal huis-aan-huisbladen. Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. geeft het regionale dagblad De Limburger uit, evenals 13 huis-aan-huisbladen. Zowel De Telegraaf-groep als De Limburger zijn daarnaast actief op het gebied van andere media en hebben deelnemingen in lokale en regionale radio- en televisiezenders.

Lezersmarkt voor dagbladen

Net zoals in haar besluit in de overname van de VNU Dagbladen door Wegener Arcade gaat de NMa uit van een aparte markt voor dagbladen. Binnen de dagbladen onderscheiden de regionale dagbladen zich vanuit het oogpunt van de lezer doordat zij, naast internationaal en nationaal nieuws, een substantiële hoeveelheid regionaal en lokaal nieuws brengen. Hoewel er een zekere concurrentiedruk uitgaat van landelijke dagbladen op regionale dagbladen, is dat met name in de regio die bij deze overname aan de orde is, de provincie Limburg, minder het geval. In de provincie Limburg hebben de partijen op het gebied van landelijke en regionale dagbladen een gezamenlijk marktaandeel van 80 – 90%.

In de provincie Limburg zou De Telegraaf-groep na de overname een bijzonder sterke positie krijgen aangezien het beide regionale dagbladen (De Limburger en het Limburgs Dagblad) in zijn bezit heeft evenals De Telegraaf, het landelijke dagblad met het grootste marktaandeel in deze provincie. Hierdoor zouden de concurrentieprikkels tussen de bladen voor een groot deel wegvallen. Voor nieuwkomers op deze markt bestaan vrij hoge toetredingsdrempels.

Om de economische machtspositie die na de overname op de lezersmarkt voor dagbladen zou ontstaan op te heffen, heeft De Telegraaf-groep een aantal voorstellen gedaan. Bij de beoordeling hiervan heeft de NMa meegewogen, dat uit onafhankelijk onderzoek dat de NMa heeft laten uitvoeren is gebleken, dat het Limburgs Dagblad zeer waarschijnlijk niet verkoopbaar is. Verkoop van het blad was dus geen optie. Als voorwaarden bij de totstandkoming van de overname heeft De Telegraaf-groep zich ertoe verplicht de commerciële en redactionele onafhankelijkheid van De Limburger en het Limburgs Dagblad te waarborgen. Daartoe worden beide dagbladen ondergebracht in aparte vennootschappen die een eigen commercieel en financieel beleid voeren en over onafhankelijke redacties beschikken. De Telegraaf-groep garandeert de onafhankelijkheid van beide titels voor onbepaalde termijn.

Markt voor advertenties in regionale en lokale bladen

Op de adverteerdersmarkt hebben de partijen in de provincie Limburg een bijzonder sterke positie op de markt voor advertenties in regionale bladen en huis-aan-huisbladen. Net als bij het besluit in de zaak Wegener-VNU gaat de NMa ervan uit dat hiervoor een aparte markt bestaat. Partijen hebben op deze markt een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 65%, aangezien ze beide regionale dagbladen in handen hebben evenals een groot aantal huis-aan-huisbladen. Als gevolg van de overname gaan de twee verreweg grootste partijen samen, terwijl de marktaandelen van de concurrenten in deze regio aanzienlijk minder groot zijn.

Om de economische machtspositie die op de markt voor advertenties in regionale en lokale bladen zou ontstaan weg te nemen, worden alle huis-aan-huisbladen van de Limburger Weekbladpers verkocht (te weten: Uitkijk op de Mijnstreek, Landgraaf Actueel, De Zuid-Limburger, Brunssum Aktueel, Maaspost (Oost en West), Heuvelland Actueel, Land van Weert, Maas- en Roerpost, E3 Journaal Noord, E3 Journaal Zuid, Huiskrant (Noord Limburg), 't Gazetje, Maas- en Geleenbode en Maas & Mijn). Daarnaast worden de commerciële activiteiten van De Limburger en het Limburgs Dagblad in belangrijke mate gescheiden doordat beide bladen zijn ondergebracht in aparte vennootschappen en zal de Telegraaf-groep het huis-aan-huisblad De Trompetter apart laten voortbestaan.

Dit is de vierde keer dat de NMa een concentratie onder voorwaarden goedkeurt.