Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met gedragscode hypotheken

De NMa heeft ontheffing verleend voor de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, omdat door deze onderlinge afspraak informatie over hypotheken beter toegankelijk en vergelijkbaar is voor consumenten. De NMa heeft daarom voor de onderdelen van de code die daarop betrekking hebben ontheffing verleend voor de duur van tien jaar. De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is een gedragscode die hypotheekverstrekkers onderling op vrijwillige basis zijn aangegaan. Het Ministerie van Economische Zaken, de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en De Nederlandsche Bank zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze gedragscode, die is vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). De gedragscode heeft onder andere als doel de consument te beschermen tegen te hoge hypotheken.

Onderdelen van de gedragscode die betrekking hebben op voorlichting en de geschillenregeling zijn niet mededingingsbeperkend en behoeven daarom geen ontheffing. Andere onderdelen betreffen de toetsrente (dit is een middel om de grootte van een hypotheek te berekenen) en de bepalingen over vergoedingen bij extra of vervroegde aflossing. Deze onderdelen zijn mededingingsbeperkend maar verbeteren de distributie en transparantie voor consumenten, bieden flexibiliteit en zekerheid bij de complexe hypothecaire financiering met een lange looptijd en laten voldoende ruimte vrij voor concurrentie.

Uitzondering op de verleende ontheffing vormt het onderdeel met betrekking tot het maximumpercentage voor het aflossingsvrije gedeelte van een hypotheek. Dit onderdeel heeft een directe invloed op de samenstelling van hypotheken omdat consumenten geen standaardhypotheek kunnen afsluiten met een groter aflossingsvrij gedeelte. Hierdoor wordt de keuzevrijheid van de consument beperkt en kunnen deelnemers van de gedragscode een dergelijke standaardhypotheek niet aanbieden.