Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: voor overname Groenwoudt door Laurus vergunning vereist

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden bepaald, dat voor de overname van de supermarktdivisie van Groenwoudt Groep door Laurus een vergunning is vereist. Na een eerste onderzoek concludeert de NMa vooralsnog, dat er als gevolg van de voorgenomen overname een machtspositie zou kunnen ontstaan of worden versterkt op bepaalde lokale en/of regionale markten voor de detailhandel in dagelijkse consumptiegoederen via supermarkten. Hierdoor zou een daadwerkelijke mededinging op deze markten significant kunnen worden belemmerd.

Partijen zijn actief op het gebied van supermarkten en slijterijen met de volgende formules. Laurus exploiteert de detailhandelsformules Konmar, Super De Boer, Edah, Spar en Basismarkt en exploiteert slijterijen bij sommige Konmar-supermarkten. Groenwoudt exploiteert de formules Groenwoudt, Nieuwe Weme en Lekker & Laag en de slijterijketen Curio Cave.

Nationale of lokale markt

Door de overname worden in 71 plaatsen in Nederland marktaandelen van partijen op het gebied van supermarkten samengevoegd, waardoor in sommige plaatsen marktaandelen van meer dan 40% worden behaald. Op regionaal niveau krijgen de partijen gezamenlijk een sterke positie in het oostelijk deel van Noord-Brabant en noordelijk Limburg, in de regio Arnhem e.o. en in Noord-Friesland. Concurrenten hebben in deze gebieden aanzienlijk zwakkere posities.

Laurus en Groenwoudt zeggen dat uitgegaan moet worden van een nationale markt voor de detailhandel in dagelijkse consumptiegoederen, omdat het beleid, de marketing en de prijzen centraal worden vastgesteld. Daarnaast wijzen zij op het zogenaamde keteneffect: doordat de gebieden waarin supermarkten klanten trekken elkaar overlappen, concurreren zij uiteindelijk op nationaal niveau met elkaar. Op nationaal niveau komt het marktaandeel van de partijen na de overname op 25-30%.

De NMa heeft evenwel geconstateerd, dat vanuit het perspectief van de klant sprake is van lokale markt.

De Nederlandse consument kiest voor zijn dagelijkse boodschappen uit verkooppunten die bereikbaar zijn binnen een beperkte reistijd. Bovendien blijkt dat supermarkten kunnen inspelen op lokale omstandigheden door bijvoorbeeld prijsverlagingen en reclame-acties. Bij onvoldoende concurrentie op lokaal niveau vervalt de prikkel om de prijzen te verlagen. Ook concurrenten geven aan, dat de werkelijke concurrentie tussen supermarkten op lokaal niveau plaatsvindt.

In haar vervolgonderzoek zal de NMa onder meer beoordelen of uitgegaan moet worden van lokale of regionale markten of dat sprake is van een nationale markt voor supermarkten. Ook zal de NMa nader onderzoek doen naar de marktpositie van de partijen op lokaal niveau.

Overige activiteiten

Wat de samenvoeging van de activiteiten op slijterijgebied betreft heeft de NMa geen reden om aan te nemen dat hierdoor een economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt waardoor een daadwerkelijke mededinging op significante wijze zal worden belemmerd. Dit geldt eveneens voor de inkoop van dagelijkse

consumptiegoederen. Groenwoudt, dat eerder inkocht via de inkoopcombinatie Superunie, zal na de overname via Laurus gaan inkopen.

Procedure

Nadat de partijen bij de NMa een vergunning hebben aangevraagd, heeft de NMa dertien weken om nader te onderzoeken of de overname inderdaad zal leiden tot een economische machtspositie