Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa staat prijsbinding tijdschriften in losse verkoop niet toe

De directeur-generaal van de Nederlandse mededigingsautoriteit (NMa) heeft het verzoek van het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) om ontheffing van de individuele prijsbinding tussen de uitgevers van binnen- en buitenlandse tijdschriften en buitenlandse dagbladen enerzijds en verkopers anderzijds, afgewezen.

Het betreft hier algemene leveringsvoorwaarden waarin onder andere verplichtingen zijn opgelegd met betrekking tot een vaste verkoopprijs ingeval van losse verkoop van bovengenoemde tijdschriften en dagbladen.

In de bestaande situatie mag de verkoper niet afwijken van de verkoopprijs die de uitgever heeft vastgesteld. Op het moment dat het besluit van de NMa ingaat komt deze beperking te vervallen en kan de verkoper zelf de verkoopprijs van het tijdschrift vaststellen.

Het NUV heeft niet kunnen aantonen dat deze zgn. verticale prijsbinding bijdraagt aan, en noodzakelijk is voor een fijnmazige distributie en een breed assortiment van binnen- en buitenlandse tijdschriften en buitenlandse dagbladen.

Bij het NUV zijn 65 uitgevers aangesloten die circa 90% van de totale omzet van de Nederlandse tijdschriftenmarkt vertegenwoordigen met een jaarlijkse omzet van ruim 2 miljard gulden. Hiervan neemt de losse verkoop van tijdschriften en bladen 600 miljoen voor haar rekening.

Dit NMa-besluit treedt pas op 1 juli 2000 in werking, zodat de bij het NUV aangesloten uitgevers voldoende tijd hebben om hun contracten en leveringsvoorwaarden aan te passen aan de nieuwe situatie.