Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verbiedt fusie Staatsloterij, Lotto en BankGiroloterij

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) ) heeft heden aan de Staatsloterij, SNS/Lotto en de BankGiroloterij medegedeeld geen vergunning te verlenen voor hun voorgenomen fusie. Door de fusie vallen twee onafhankelijke aanbieders weg en blijven er nog slechts twee aanbieders over, namelijk de nieuwe onderneming en de Nationale Postcodeloterij. De nieuwe onderneming zou daarbij een marktaandeel krijgen van 60-70% en twee tot drie keer zo groot worden als de Postcodeloterij. Er worden momenteel in Nederland door de overheid geen landelijke permanente vergunningen voor loterijen meer verleend. Door de fusie zal een economische machtspositie ontstaan op de markt waarop zij concurreren en wordt de concurrentie op deze markt significant belemmerd.

De betrokken partijen zijn actief op het gebied van kansspelen, met name loterijen en lottospelen. De Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS) organiseert de Staatsloterij; de Stichting De Nationale Sporttotalisator (SNS) organiseert de lotto, sportprijsvragen, cijferspelen en krasloten; de Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties (SUFA) organiseert de BankGiroloterij.

De markt voor loterijen en lottospelen is in Nederland, net als in andere Europese landen, sterk gereguleerd. Het aanbieden van een loterij of lottospel is verboden, tenzij men een vergunning bezit. Er is zowel volgens de NMa als partijen sprake van een nationale markt.

Volgens de NMa weerhoudt de regelgeving de aanbieders er echter niet van om onderling te concurreren. Dat er onderling ook feitelijk concurrentie is, blijkt met name uit de ontwikkeling van marktomvang en marktaandelen, de uitgebreide en toenemende reclame- en wervingsactiviteiten en het feit dat de aanbieders regelmatig nieuwe spelmogelijkheden creëren en nieuwe prijzen introduceren.

De nieuwe onderneming zou door haar sterke positie na de fusie de nog resterende concurrentie verder kunnen beperken, aangezien zij over een aantal voordelen beschikt ten opzichte van de enige overblijvende concurrent. Zo zouden de vergunningen van drie partijen in één hand komen, waardoor de nieuwe onderneming over een uitgebreide portefeuille van spelen beschikt. Zij kan daarmee vele variaties in de spelen aanbieden en verbindingen tussen de spelen leggen. Verder kan zij de grootste prijzenpot aanbieden en zich tegelijkertijd als 'goede-doelenloterij' profileren. Ten slotte beschikt zij over meer distributiekanalen en het grootste reclamebudget. Deze voordelen zullen de aanzienlijke marktpositie van de nieuw te vormen onderneming verder versterken.

Uit het onderzoek van de NMa is gebleken, dat de potentiële concurrentie van andere (ook buitenlandse) loterij-aanbieders op internet te gering is om de marktpositie van partijen te bedreigen. Het huidige aanbod is, gelet op de problemen rond onder andere de betaalwijze en de taal, niet bijzonder attractief. De deelname is nog marginaal. Aangezien de Nederlandse vergunninghouders binnenkort legaal op internet hun spelen kunnen aanbieden, zal er in de toekomst voor Nederlandse consumenten weinig aanleiding zijn om gebruik te maken van het buitenlandse aanbod. Bovendien zullen naar verwachting de toetredingsbarrières tot de Nederlandse markt voor loterijen en lottospelen niet op korte termijn komen te vervalllen. Dit alles betekent dat er geen sprake is van potentiële toetreders van serieuze omvang tot de markt.

De NMa heeft tot nu toe 235 fusies en overnames beoordeeld. Dit is de tweede keer dat tot een verbod is besloten.