Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Millenniumbeleid Verbond van Verzekeraars valt niet onder Mededingingswet.

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft geconcludeerd dat het millenniumbeleid van het Verbond van Verzekeraars geen ontheffing behoeft.Het millenniumbeleid van het Verbond van Verzekeraars omvat het advies van het Verbond aan haar leden om in het kader van de millenniumproblematiek bepaalde clausuleteksten in de polissen van verzekeringen op te nemen in verband met de dekking van millenniumschade. Daarnaast is het Verbond betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een zogenaamde vangnetvoorziening ter waarde van één miljard gulden in de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij NV.

De NMa heeft geconcludeerd dat de geadviseerde clausuleteksten niet onder de Nederlandse Mededingingswet vallen, omdat deze teksten vallen onder de Europese groepsvrijstelling over de verzekeringssector.

Ten aanzien van de vangnetconstructie van één miljard gulden heeft het Verbond van Verzekeraars aannemelijk gemaakt dat de verzekeraars met betrekking tot dekking van millenniumschade in het vangnet niet in onderlinge concurrentie staan.

De NMa heeft daarop geconstateerd dat ontheffing niet nodig is, omdat de Mededingingswet niet wordt geschonden.