Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met overname groothandel Gastronoom door Ahold

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft toestemming verleend voor de overname van groothandel Gastronoom door Ahold.Zowel Ahold dochter GVA als Gastronoom zijn actief als bezorgingsgroothandelaars van food- en daaraan gerelateerde non-foodproducten voor horeca, cateringbedrijven, instellingen (met name in de gezondheids- en onderwijssector) en convenience (gemakswinkels in spoorwegstations en benzinestations).

De NMa heeft in haar onderzoek naar de markten, waarin zowel GVA als Gastronoom zich begeven, geconstateerd dat belangrijke landelijke marktdeelnemers (zoals Sligro, Horeca Foodgroup, Foodservice Grootverbruik Nederland en Inversco-Karsten) overblijven, die voldoende concurrentie aan GVA-Gastronoom kunnen bieden.

Geconcludeerd is dat de overname op geen van de markten, waar GVA-Gastronoom aanwezig is, leidt tot het ontstaan van een economische machtspositie die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op significante wijze wordt belemmerd.

Op basis hiervan heeft de d-g NMa besloten dat voor de voorgenomen overname geen vergunning is vereist.