Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met saneringsregeling varkensslachterijen

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) is akkoord met de saneringsregeling die de Stichting Saneringsfonds varkensslachterijen (SSV) voor ontheffing heeft voorlegd. De regeling van SSV is erop gericht om de structuur van de Nederlandse varkensslachtsector te versterken door sanering van de overcapaciteit binnen de sector. Daartoe sluit SSV overeenkomsten met individuele slachterijen gericht op uitkoop en sluiting van varkensslachterijen. De bij SSV aangesloten bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 80% van het varkensslachtpotentieel in Nederland.

De NMa heeft deze regeling beoordeeld als crisiskartel. In een dergelijk geval gaat de NMa er onder voorwaarden mee akkoord dat de sector afspraken maakt die erop gericht zijn om de structurele problemen op te lossen door een gecoördineerde vermindering van de overcapaciteit. Na de sanering kan er in een verbeterde marktsituatie weer sprake zijn van gezonde concurrentie. De NMa heeft daarom de saneringsovereenkomsten gericht op definitieve uitkoop en sluiting van varkensslachterijen goedgekeurd voor een periode van vijf jaar.

De NMa is niet akkoord met de saneringsovereenkomsten die SSV sluit met slachterijen waarin productiebeperkingen voor de (rest)capaciteit van deze slachterijen zijn opgenomen. Deze beperken de overgebleven slachterijen te sterk in hun individuele beslissingsvrijheid en concurrentiemogelijkheden.