Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa akkoord met afspraken over stadsvernieuwing tussen woningcorporaties Amsterdam

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft afspraken tussen 15 woningcorporaties in Amsterdam goedgekeurd. De afspraken hebben vooral betrekking op woningverbetering in de oudere wijken in Amsterdam. Per gebied wordt een corporatie als eerstgegadigde voor woningprojecten aangewezen. De overige corporaties zullen in principe geen projecten ontwikkelen in die wijk. De aangewezen corporatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voldoende woningprojecten in de wijk, zowel voor wat betreft de rendabele als de onrendabele projecten. Voor deze opzet is gekozen om tot een meer effectieve aanpak van stadsvernieuwing te komen.

De NMa heeft vastgesteld, dat de afspraken een positief effect kunnen hebben op de investeringen in stadsvernieuwingsprojecten. Door de afspraken kunnen meer stadsvernieuwingsprojecten worden opgepakt. Ook kunnen de projecten sneller en efficiƫnter worden uitgevoerd doordat versnippering van het woningbezit wordt tegengegaan.

Hoewel de concurrentie tussen de corporaties wordt beperkt, wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Met name de huishoudens met lagere inkomens kunnen daarvan profiteren, doordat er een omvangrijker en beter bestand van goedkope woningen zal worden gerealiseerd.

De afspraken worden goedgekeurd voor een periode van vijf jaar, waarna opnieuw zal worden beoordeeld of de afspraken ook daadwerkelijk het gewenste effect sorteren.

Alleen de afspraken voor de oudere wijken zijn goedgekeurd. Met vergelijkbare afspraken voor nieuwbouw ging de NMa niet akkoord, omdat daar geen sprake is van onrendabele projecten.