Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: tariefsverhoging bloemenveiling Aalsmeer geen misbruik van machtspositie

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden bekend gemaakt, dat hij de klacht van de Centrale Vereniging van de Ambulante Handel (CVAH) over de nieuwe tarieven van Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA) afwijst. De CVAH, de vereniging die de belangen van de ambulante bloemenhandel in Nederland behartigt, had bij de NMa geklaagd namens diverse aangesloten handelaren. Zij voelden zich gedupeerd door de voorgenomen tariefsverhoging van de VBA met ingang van 1 januari 1999. Door de verhoging van het inschrijfgeld van ƒ 300,00 naar ƒ 12.500,00 per jaar voor kopers op de VBA worden kleine (ambulante) handelaren, aldus de CVAH, benadeeld ten opzichte van de groothandel.

De VBA stelt steeds meer concurrentie te ondervinden door veranderingen in de markt, met name door de toename van de verkoop buiten de veiling om. Daarnaast stijgen de kosten van de VBA onder andere door verhoogde kwaliteitseisen. Omdat kleine kopers relatief belastend zijn voor het veilproces moeten nieuwe tarieven leiden tot een grotere efficiëntie en verbetering van de service, aldus de VBA. Het gezamenlijk inkopen op de veiling is voor kleine handelaren een goed alternatief, stelt de VBA.

De NMa heeft vastgesteld, dat de klacht betrekking heeft op de markt voor de verkoop van bloemen en planten aan detailhandelsbedrijven (ambulante handel, tuincentra, gespecialiseerde bloemenwinkels en supermarkten). De ambulante handel concurreert met tuincentra, bloemenwinkels en supermarkten en is daarom niet als aparte markt aan te merken. Aan de inkoopkant is de VBA slechts een van de inkoopkanalen voor de (ambulante) handel. Daarnaast zijn er inkoopmogelijkheden bij andere veilingen en bij de groothandel. De VBA neemt daarom geen economische machtspositie in op de markt voor de verkoop van bloemen en planten aan detailhandelsbedrijven in Nederland. Omdat de VBA niet beschikt over een economische machtspositie kan de tariefsverhoging, ondanks het feit dat het een enorme stijging betreft, niet als misbruik worden aangemerkt.

Zie ook