Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa niet akkoord met vaste verkoopprijs buitenlandse boeken

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden bekend gemaakt geen ontheffing te zullen verlenen aan een viertal importeurs van buitenlandse boeken, B.V. Van Ditmar Boekenimport, Nilsson & Lamm B.V., Roodveldt Import B.V. en Stichting Uitgeverij en Boekhandel Pegasus, voor het systeem van individuele verticale prijsbinding dat was opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden van deze importeurs.

De importeurs sloten overeenkomsten met detaillisten, waarin de importeurs hen verplichtten de buitenlandse boeken tegen een vastgestelde prijs te verkopen. Omdat deze overeenkomst de detaillisten verhindert in het bepalen van hun eigen prijsbeleid heeft de NMa bepaald, dat hiervoor geen ontheffing kan worden verleend.

De importeurs hebben de NMa er niet van kunnen overtuigen dat er zodanige voordelen kleven aan de overeenkomst dat deze opwegen tegen de nadelen van de concurrentiebeperking. De vaste boekenprijs draagt er niet toe bij dat een breed aanbod van buitenlandse boeken in stand wordt gehouden en is evenmin noodzakelijk voor de instandhouding van een fijnmazig distributienet voor boeken in Nederland. Daarnaast kunnen detaillisten door de vaste verkoopprijzen verschillen in efficiƫntie en serviceniveau niet aan hun klanten doorberekenen.

Voor de vaste verkoopprijs van Nederlandse boeken geldt een vrijstelling tot 1 januari 2005.