Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa gaat akkoord met concentratie PNEM/MEGA en Van Gansewinkel in afvalsector

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten dat geen vergunning is vereist voor de deelneming van PNEM/MEGA Groep N.V. in de Van Gansewinkel Groep B.V.

Beide partijen zijn actief op de markten voor het inzamelen en verwerken van afval. PNEM/MEGA houdt zich bezig met het storten, verbranden en composteren van afvalstoffen en het management van afvaltransport en -verwerking in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Van Gansewinkel is actief op het gebied van het inzamelen en transporteren van huishoudelijk en bedrijfsafval en de recycling ervan.

De NMa heeft geconstateerd dat er vanuit concurrentieperspectief aparte markten moeten worden onderscheiden voor het storten, verbranden en composteren van afvalstoffen. Doordat de huidige regelgeving bepaalt dat afval dat gestort of verbrand moet worden niet zonder meer buiten de provincie van herkomst vervoerd mag worden, is voor het storten en verbranden van afval nog sprake van provinciale markten. Op een aantal van de provinciale markten voor het storten en verbranden van afvalstoffen in het zuiden van Nederland heeft PNEM/MEGA een zeer sterke positie. Deze positie wordt echter als gevolg van de deelneming van PNEM/MEGA in Van Gansewinkel niet versterkt. Bovendien is reeds besloten tot een versoepeling van de regelgeving met betrekking tot het vervoeren van afval tussen provincies, waardoor genoemde markten meer nationaal van aard worden.

Voor de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval onderscheidt de NMa aparte markten. Voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn gemeenten de opdrachtgever, bij bedrijfsafval is dat het individuele bedrijf. In beide gevallen is sprake van een nationale markt. De concentratie leidt niet tot het ontstaan van een economische machtspositie op een van deze markten omdat er, ook na de concentratie, voldoende spelers met een met Van Gansewinkel vergelijkbare grootte actief zijn op deze markten.