Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa concludeert: Sep weigert ten onrechte transport elektriciteit vanuit buitenland

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft in een voorlopig oordeel vastgesteld, dat de N.V. Samenwerkende elektriciteitsbedrijven (Sep) ten onrechte weigert elektriciteit die Hydro Agri wil importeren te transporteren. Dit oordeel heeft de NMa geveld naar aanleiding van een klacht van Hydro Agri.

Hydro Agri wil elektriciteit kopen die buiten Nederland wordt geproduceerd. Deze elektriciteit wil Hydro Agri laten transporteren naar haar vestiging in Sluiskil. Voor dit transport moet Hydro Agri gebruik maken van het elektriciteits-transportnet, het zogenaamde koppelnet, dat in handen is van Sep. Er zijn hiervoor geen bruikbare alternatieven. Sep baseert zich met haar weigering om deze geïmporteerde elektriciteit te transporteren op de Elektriciteitswet 1989. Sep meent dat Hydro Agri, in strijd met de Elektriciteitswet 1989, de geïmporteerde elektriciteit (deels) zal doorleveren aan derden.

De NMa concludeert, dat Sep een economische machtspositie heeft wat betreft interregionale transport van elektriciteit via hoogspanningsleidingen binnen Nederland. Het koppelnet van Sep vormt de enige reële mogelijkheid voor Hydro Agri om geïmporteerde elektriciteit te laten transporteren. Het feit dat Sep hieraan geen medewerking wil verlenen of aan haar medewerking onredelijke voorwaarden stelt is misbruik van een economische machtspositie. Het beroep dat Sep doet op de Elektriciteitswet 1989 wijst de NMa af, omdat deze wet juist toestaat dat een importeur die tevens 'zelfopwekker' is zelfopgewekte elektriciteit verkoopt aan een derde en alle voor eigen gebruik benodigde elektriciteit importeert. Omdat Sep met haar weigering de import van elektriciteit door Hydro Agri volledig blokkeert, ziet de NMa dit als een zware overtreding van de Mededingingswet. Bij een definitief oordeel zal daarvoor een boete of een last onder dwangsom worden opgelegd.