Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorlopige conclusie NMa: postbussen niet te duur.

De NMa heeft naar aanleiding van diverse klachten een onderzoek ingesteld naar de introductie van een vergoeding van ƒ250,00 per jaar voor de huur van een postbus. De NMa heeft in een voorlopig oordeel aan PTT Post en aan klagers laten weten, dat zij het bedrag van ƒ250,00 per jaar voor de huur van een postbus niet buitensporig hoog vindt. Daarnaast heeft de NMa ook het alternatief dat PTT Post biedt voor een postbus, namelijk PostApart, tegen een vergoeding van ƒ10,00 per maand, in het onderzoek betrokken. De NMa stelt, dat de introductie van een vergoeding voor postbussen concurrentie op deze markt mogelijk maakt en heeft daartoe een aantal voorwaarden opgelegd aan PTT Post.

PTT Post is op dit moment de enige aanbieder van postbussen in Nederland en heeft hierin een economische machtspositie. Postbussen zijn vooral in trek bij zakelijke en particuliere gebruikers. Bij zakelijke gebruikers, omdat dan de post op een vroeg tijdstip beschikbaar is. Bij particulieren vooral vanwege het privacy-aspect. PostApart is een vooral op particulieren gerichte service, waarbij poststukken op de postvestiging in bewaring worden gehouden en op een later tijdstip dan de reguliere postzendingen op verzoek worden overhandigd.

De NMa heeft onderzocht of de introductie van een tarief van ƒ250,00 per jaar voor een postbus en ƒ10,00 per maand voor PostApart te kwalificeren is als misbruik maken van een economische machtspositie. Om na te gaan of er sprake was van een buitensporig hoge prijsstelling heeft de NMa het tarief vergeleken met dat in andere EU-landen. Dit leidde tot de conclusie, dat een tarief van ƒ250,00 per jaar voor de huur van een postbus Europees gezien het hoogst is. Vervolgens heeft de NMa onderzocht of de tarieven gebaseerd waren op de kosten die PTT Post daarvoor maakt. Uit deze kostprijsanalyse blijkt, dat de kosten die gemoeid zijn met het aanbieden van postbussen een tarief van ƒ250,00 per jaar rechtvaardigen. Het tarief voor PostApart lijkt in de ogen van de NMa te hoog. De NMa stelt dat PTT Post op grond van een nadere onderbouwing van de kosten een voorstel voor aanpassing moet doen.

Tot nu toe was een postbus gratis. Door de introductie van een vergoeding voor postbussen wordt concurrentie mogelijk. De NMa stelt, dat PTT Post mogelijke concurrenten op deze markt op dezelfde wijze dient te behandelen als haar eigen postbusdienst. Dit houdt in, dat PTT Post onder redelijke, objectief gerechtvaardigde en non-discriminatoire voorwaarden postzendingen moet bezorgen die voor concurrerende postbusnummers zijn bestemd. Daarnaast moet PTT Post concurrenten de mogelijkheid bieden postbusnummers te gebruiken en klanten om hun postbusnummer mee te nemen als zij overstappen naar een concurrerende postbusaanbieder.

Klagers en PTT Post kunnen reageren op dit voorlopig oordeel van de NMa. Kort daarop zal de NMa een definitief oordeel vellen.