Kruimelpad

NMa akkoord met overname Wilma door NBM Amstelland

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) is akkoord met de overname van Wilma Holding bv door NBM-Amstelland. Na onderzoek is gebleken, dat er geen reden is om aan te nemen dat er als gevolg van de concentratie een economische machtspositie ontstaat dan wel wordt versterkt op de Nederlandse bouwmarkt.

De bouwmarkt in Nederland kent een groot aantal marktdeelnemers, waarvan sommige op landelijk en sommige op regionaal niveau actief zijn. Door het grote aantal marktpartijen zijn de onderscheiden marktaandelen niet zo groot dat er sprake is van een machtspositie van een van de marktdeelnemers. De NMa heeft na onderzoek geconstateerd, dat noch op de totale bouwmarkt, noch op de segmenten binnen deze markt (zoals woningbouw of utiliteitsbouw) door de concentratie een machtspositie zal ontstaan.