Kruimelpad

NMa beslist: voor fusie Vendex en KBB vergunning vereist

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft na onderzoek geconcludeerd, dat door de fusie van Vendex en KBB een economische machtspositie kan ontstaan of wordt versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. Daarom heeft hij de betrokken partijen meegedeeld, dat voor het tot stand brengen van de fusie een vergunning is vereist.

Deze vergunning dient te worden aangevraagd bij de NMa. Op een vergunningaanvraag moet binnen dertien weken worden beslist. Om tot haar oordeel te komen, onderzoekt de NMa in de vergunningfase wat de relevante markten zijn en welke marktaandelen Vendex en KBB daarop innemen. Het onderzoek van de NMa richt zich op de gevolgen van de fusie op de non-food detailhandel. Vragen die in een nader onderzoek beantwoord moeten worden zijn: is er sprake van een aparte markt voor warenhuizen, wat is de positie van de partijen op (lokale) markten voor een aantal specifieke productassortimenten waarin de partijen door de concentratie dominant kunnen worden (bijvoorbeeld babyartikelen en dameslingerie) en wat is de positie van de partijen met betrekking tot het verwerven van A1-winkellocaties. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het al dan niet verlenen van een vergunning. Ook kunnen aan een vergunning beperkingen en voorschriften worden verbonden.

De NMa heeft de concentratie tussen Vendex en KBB in behandeling genomen na een verzoek daartoe door de Minister van Economische Zaken aan de Europese Commissie in Brussel. Op basis van het omzetcriterium was de zaak in Brussel gemeld. Gezien de effecten van deze concentratie op de Nederlandse markt en het feit, dat er verschillend consumentengedrag en verschillende detailhandelsstructuren bestaan in de diverse lidstaten en voor een goede beoordeling kennis van de Nederlandse situatie noodzakelijk is, heeft de Europese Commissie de zaak toegewezen aan de NMa.