Kruimelpad

NMa stelt vast: Bonuskaart Albert Heijn niet strijdig met mededingingswet

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een onderzoek vastgesteld, dat de introductie van de Albert Heijn Bonuskaart geen misbruik is van een economische machtspositie in de zin van de Mededingingswet. Het onderzoek werd gestart nadat bij de NMa een klacht was ingediend over mogelijke misbruik van een economische machtspositie door Albert Heijn bij de introductie van de Bonuskaart. Hiervan is echter geen sprake, aangezien de Bonuskaart voor iedereen verkrijgbaar is zonder dat aan specifieke voorwaarden voldaan moet worden. De vraag of er al dan niet sprake is van een economische machtspositie hoefde hiervoor niet beantwoord te worden.

Het is de taak van de NMa om toe te zien op de naleving van de Mededingingswet die sinds 1 januari 1998 van kracht is. De wet verbiedt kartels, misbruik van economische machtspositie en concentraties van ondernemingen zonder voorafgaande melding. De NMa kan optreden naar aanleiding van klachten, meldingen of op eigen initiatief. De NMa heeft momenteel 133 klachten in behandeling, 26 klachten zijn inmiddels afgehandeld.