Kruimelpad

NMa gaat fusie Vendex en KBB onderzoeken

De Europese Commissie in Brussel heeft vandaag laten weten, dat zij het onderzoek naar de fusie tussen Vendex en KBB toewijst aan de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa). De Minister van Economische Zaken, de heer dr. G.J. Wijers, had hiertoe op 22 april jl. een verzoek ingediend, aangezien de effecten van deze concentratie vooral op de Nederlandse markt merkbaar zullen zijn. De ervaring die de Commissie in andere detailhandelssectoren heeft opgedaan, toont aan dat verschillend consumentengedrag en verschillende detailhandelsstructuren bestaan in de lidstaten. Een goede beoordeling van de relevante markt vereist daarom een analyse van de nationale karakteristieken van de markt, aldus Brussel.

De NMa kan nu aan de slag en zal de gevolgen van de fusie voor de non-food detailhandelssector beoordelen. Wat de andere activiteiten van de partijen betreft heeft de Commissie de fusie als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaard.

De procedure die de NMa volgt is dezelfde als bij meldingen die rechtstreeks bij de NMa binnen komen, behalve dat partijen niet opnieuw hoeven te melden bij de NMa. In beginsel binnen vier weken bericht de NMa de betrokken partijen of er voor de concentratie al dan niet een vergunning is vereist. Op een eventuele vergunningaanvraag moet binnen dertien weken worden beslist. Brussel kent een periode van vier maanden voor de daarmee vergelijkbare onderzoeksfase.