Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa gaat fusie kalkzandsteen nader onderzoeken.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) is tot de conclusie gekomen dat door het samengaan van de Coöperatieve Verkoop- en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten U.A. (CVK) met haar leden, een economische eenheid ontstaat die mogelijk kan leiden tot een zodanige economische machtspositie dat de concurrentie op de Nederlandse markt of een deel daarvan ernstig kan worden belemmerd. Daarom heeft hij de betrokken partijen medegedeeld, dat voor het tot stand brengen van de fusie een vergunning is vereist.

De leden van CVK zijn alle kalkzandsteenproducenten in Nederland. Zij werken nu al samen met betrekking tot productie, verkoop, onderzoek en ontwikkeling. De voorgenomen fusie zal tot een structurele verandering van deze samenwerking leiden. Dit is voor de NMa aanleiding om te onderzoeken of daardoor een machtspositie op de markt van bouwmaterialen in de woningbouw, dan wel op onderdelen van deze markt ontstaat of wordt versterkt. De partijen moeten daarom een vergunning aanvragen.

Ondernemingen die een concentratie tot stand willen brengen moeten dit melden bij de NMa. In de eerste vier weken na ontvangst van de melding (de meldingsfase) besluit de NMa of voor de concentratie al dan niet een vergunning is vereist. Een vergunning is vereist als de kans bestaat dat de concentratie zal leiden tot het ontstaan (of de versterking) van een economische machtspositie. Als geen vergunning is vereist mogen de betrokken ondernemingen de concentratie tot stand brengen.

Als wel een vergunning is vereist en wordt aangevraagd zal de NMa de effecten van de voorgenomen concentratie nader in kaart brengen en onderzoeken of de concentratie inderdaad zal leiden tot een economische machtspositie die de concurrentie op de markt significant kan belemmeren. Op een vergunningsaanvraag wordt binnen dertien weken beslist (de vergunningsfase). Zo lang de vergunning niet door de NMa is verleend, mag de concentratie niet tot stand worden gebracht.