Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa besluit: voor overname Brocacef Drogisten door Internatio-Müller vergunning vereist.

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten dat voor de overname van Brocacef Drogisten door Internatio Müller een vergunning is vereist. Internatio Müller en Brocacef Drogisten zijn actief op het gebied van de groothandel in drogisterij-artikelen. De NMa heeft redenen om aan te nemen dat als gevolg van de voorgenomen concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de groothandelsmarkt voor drogisterij-artikelen in Nederland.

Internatio Müller exploiteert samen met de Coöperatieve Drogisten-Associatie de groothandelsorganisatie Dynadro en de retail organisatie Dynaretail. Dynadro is actief op het gebied van groothandel in drogisterij-artikelen. Dynaretail ondersteunt zelfstandige drogisten. Brocacef Drogisten is ook actief op het gebied van de groothandel in drogisterij-artikelen en ondersteunt eveneens zelfstandige drogisten.

De markt voor drogisterij-artikelen is de laatste jaren sterk in beweging. Grote ketens uit de levensmiddelendetailhandel zijn gestart met eigen winkelformules met een groot aantal verkooppunten. Groothandel en retail zijn daarin aan elkaar gekoppeld. De onafhankelijke groothandelsbedrijven hebben, tezamen met de zelfstandige drogisten, ook winkelformules en eigen merken ontwikkeld, zoals DA, DA D'Attence, STIP en Uw Eigen Drogist. Het aandeel van de bij de concentratie betrokken partijen op de voor de zelfstandige drogisten toegankelijke groothandelsmarkt ligt aanzienlijk boven de helft.

Tijdens haar onderzoek heeft de NMa klachten over de voorgenomen concentratie ontvangen van zelfstandige drogisten. Zij gaven aan dat daardoor hun keuzemogelijkheden sterk worden beperkt.

Omdat de NMa van mening is dat door de voorgenomen concentratie een economische machtspositie kan ontstaan op het gebied van de groothandel voor drogisterij-artikelen, acht zij nader onderzoek noodzakelijk. De partijen dienen daarom een vergunning aan te vragen. Op een vergunningaanvraag wordt binnen dertien weken beslist. In deze periode kan de NMa de effecten van de concentratie nader in kaart brengen.